Commissarisverslag 200731 december 2007
20.67 KB
Minutes of the ordinary shareholders' meeting 15 May 2007 (Dutch version) / Notulen algemene vergadering 15 mei 200715 mei 2007
1.36 MB
Minutes of the extraordinary shareholders' meeting 15 May 2007 (Dutch version) / Notulen buitengewone algemene vergadering 15 mei 200715 mei 2007
153.7 KB
Bijeenroeping algemene en buitengewone vergadering van aandeelhouders 15 mei 200715 mei 2007
135.93 KB
Verslag van de raad van bestuur - uitgifte converteerbare obligatielening 25 januari 200725 januari 2007
108.34 KB