Notulen van de algemene vergadering 8 juni 2021
534.64 KB
Presentatie bij de Alg Verg 202118 mei 2021
2.87 MB
Gewijzigde bijeenroeping AV 18 mei 202130 april 2021
678.83 KB
Gewijzigd volmachtformulier AV 18 mei 202130 april 2021
922.2 KB
Bijeenroeping AV 18 mei 202115 april 2021
653.54 KB
Hoe deelnemen AV 18 mei 202115 april 2021
583.97 KB
Volmacht AV 18 mei 202115 april 2021
886.59 KB
EXMAR Verslag 202015 april 2021
9.41 MB
EXMAR statutaire jaarrekening 202015 april 2021
190.73 KB
Commissarisverslag geconsolideerde rekeningen 202015 april 2021
854.96 KB
Commissarisverslag statutaire rekening 202015 april 2021
710.73 KB
Remuneratiebeleid15 april 2021
168.01 KB