Isabelle Vleurinck  (1965) - Onafhankelijk bestuurder

Isabelle Vleurinck behaalde het diploma Toegepaste Economische Wetenschappen aan de KU-Leuven en het diploma Financieel Analist van de Belgian Association of Financial Analysts (ABAF).

Zij startte haar loopbaan in de Corporate Finance afdeling van Bank Degroof en was project coördinator in het financieel departement van de Almabo/CMB groep van 1992 tot 2004.

Isabelle Vleurinck is bestuurslid van Axis Group en hulpverlener bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk - Slachtofferhulp Oost-Vlaanderen.

Baron Philippe Vlerick (1955) - Voorzitter -  Niet-uitvoerend bestuurder

Baron Philippe Vlerick behaalde een diploma Filosofie aan de Universiteit van Leuven in 1977. Hij heeft eveneens een diploma Rechten (Universiteit Leuven 1978) een MBA General Management (PUB) (Gent, Vlerick School of Management in 1979) en een Master degree of Business Administration from Indiana University, Bloomington (USA – 1980).

Hij is voorzitter en gedelegeerd bestuurder van B.I.C. Carpets, UCO en andere bedrijven van de Vlerick groep. Hij is voorzitter van Photo Hall Multimedia, HIFI International, Pentahold and BICC&I (Belgo-Indian Chamber of Commerce & Industry) en vice-voorzitter van de KBC Group, KBL, Spector and Corelio. Hij is lid van de raad van bestuur van verschillende bedrijven waaronder EXMAR, Besix, BMT, Etex, IVC, Corelio, L.V.D. Company en Concordia Textiles.

 

Wouter De Geest (1954) - Onafhankelijk bestuurder

De Raad van Bestuur heeft op 29 januari 2020 met onmiddellijke ingang de heer Wouter De Geest benoemd als onafhankelijk bestuurder volgens de criteria van de Corporate Governance Code. De heer De Geest werd voorlopig benoemd in de plaats van mevrouw Kathleen Eisbrenner die op 9 mei 2019 is overleden. 

De heer De Geest is voorzitter van VOKA en was CEO van BASF Antwerpen waar hij zijn loopbaan startte in 1982; hij blijft lid van de Raad van Toezicht van BASF Antwerpen.


ACACIA I BV vertegenwoordigd door Els Verbraecken - Onafhankelijk bestuurder

Els Verbraecken studeerde in  1993 af als handelsingenieur aan  de Universiteit van Leuven en vatte haar loopbaan aan als exportkredietverzekeraar bij Credendo, het Belgische exportkrediet agentschap.

In 2002 startte zij bij DEME waar zij zich gedurende jaren wereldwijd  export- en projectfinancieringen opzette.   

In april 2013 werd zij CFO van DEME groep en is eveneens lid van het DEME Uitvoerend Comité.