EXMAR ondertekende op 22 augustus 2007 een toetredingscontract tot de Dematerialisatiediensten van EUROCLEAR BELGIUM in het kader van de wetgeving op de afschaffing van effecten aan toonder (wet van 14 december 2005).