Conform de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, meldt NV EXMAR dat zij :

 • op 22 december 2009 in bezit was van volgende gezamelijke kennisgeving:
  • NV Saverex (gecontroleerd door Nicolas Saverys) heeft ingevolge de kapitaalverhoging en de nieuwe noemer (59.500.000 aandelen) een participatie van 54,56% (hetzij 32.464.492 aandelen), tegenover 57,59% bij vorige kennisgeving.
  • NV EXMAR (persoon die alleen kennis geeft) heeft ingevolge de kapitaalverhoging en de nieuwe noemer de laagste drempel onderschreven.
  • NV Saverex heeft aan SA Sofina call-opties toegekend om tijdens een uitoefeningsperiode van 4 jaar (eindigend 11/12/2013) 5.760.126 aandelen te kopen die door NV Saverex worden gehouden. De uitoefening van de call-opties zou dus potentieel kunnen leiden tot een verwatering van NV Saverex tot onder 50% van het aandelenkapitaal van NV EXMAR. Klik hier.
 • Op 9 februari 2010 in bezit was van volgende kennisgeving :
  • Ecofin Limited/the Astro 2004 Trust (een moederonderneming of een controlerende persoon) onderschreed een passieve drempel alsook de laagste drempel. (2.871.768 aandelen - 4,83%). Klik hier.
 • Op 6 augustus 2010 ingevolge verwerving van aandelen een drempel overschreed (3.037.642 aandelen - 5,11%). Klik hier.
 • Op 28 augustus 2013 meldt EXMAR NV een drempelonderschrijding (van 5,11 % naar 4,94%) ingevolge de uitoefening van aandelenopties op EXMAR aandelen.  Klik hier.
 • Op 25 november 2013 meldt EXMAR NV dat zij in kennis werd gesteld door SAVEREX NV dat de call-opties verleend aan SOFINA SA werden beëindigd, zodat het onderling overleg in de zin van artikel 3§1, 13°C vvan de wet van 2 mei 2007 ophoudt te bestaan. Klik hier.
 • Op 3 december 2013 meldt EXMAR NV dat zij in kennis werd gesteld door SAVEREX NV dat ingevolgde verkoop van 4.900.000 stemrechtverlenende effecten de drempel van 50 % werd onderschreven. Klik hier.
 • Op 2 juli 2018 meldt EXMAR NV dat Cobas Asset Management S.G.I.I.C. S.A. een drempel van 5% overschreed ingevolge verwerving van aandelen. Klik hier.
 • Op 18 juli 2019 meldt EXMAR NV dat Cobas Asset Management S.G.I.I.C. S.A. de drempel van 5% onderschreed (van 5,02% naar 4,98%). Klik hier
 • Op 8 augustus 2019 meldt EXMAR NV dat Cobas Asset Management S.G.I.I.C. S.A. een drempel van 5% overschreed ingevolge verwerving van aandelen. Klik hier.
 • Op 30 oktober 2019 meldt EXMAR NV dat zij in kennis werd gesteld door Saverex NV dat ingevolge verkoop van 500.000 stemrechtverlenende effecten de drempel van 50% werd onderschreven. Klik hier.
 • Op 8 november 2022 meldt EXMAR NV dat Saverex NV een drempel van 45% overschreed ingevolge verwerving van aandelen. Klik hier.
 • Op 6 april 2023 meldt EXMAR NV dat Saverex NV en verbonden personen een akkoord hebben afgesloten van onderling overleg, zonder drempeloverschrijding. Klik hier.
 • Op 20 juni 2023 meldt EXMAR NV dat Cobas Asset Management S.G.I.I.C. S.A. de drempel van 5% onderschreed (van 5,002% naar 4,88%). Klik hier
 • Op 1 augustus 2023 meldt EXMAR NV dat Saverex NV en verbonden personen een drempel van 75% overschreden ingevolge verwerving van aandelen. Klik hier
 • Op 6 oktober 2023 meldt EXMAR NV dat Saverex NV een drempel van 80% overschreden heeft ingevolge verwerving van aandelen. Klik hier

 

Deze deelnemingen werden aan de vennootschap en aan de Financial Services and Markets Authority (FSMA) bekend gemaakt.

Overeenkomstig artikel 74§8 van de wet op de openbare overnamebiedingen (wet van 1 april 2007) heeft Saverex NV (Familie Nicolas Saverys) op 15 oktober 2007 (update op 25 augustus 2023) aan het FSMA gemeld dat zij meer dan 30% houdt van de effecten met stemrecht in de NV EXMAR, genoteerde vennootschap.