EXMAR heeft haar Corporate Governance Charter opgesteld met inachtneming van de Belgische Corporate Governance Code.

Het Corporate Governance Charter van EXMAR is goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 31 maart 2010 en geactualiseerd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 september 2016. Dit Charter wordt ook toegepast op alle ondernemingen van de Groep EXMAR. Het Corporate Governance Charter omvat een samenvatting van alle regels en principes die de basis vormen van EXMAR’s Corporate Governance en het is gebaseerd op de bepalingen opgenomen in de statuten van EXMAR, het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en de Belgische Corporate Governance Code 2009.

Daarenboven publiceert EXMAR een update van de Corporate Governance Verklaring zoals opgenomen in het jaarverslag 2019:

Corporate Governance Verklaring 2019

Naleving:

EXMAR erkent de noodzaak van duidelijke beleidslijnen, structuren en procedures om de naleving te garanderen van de wereldwijde toepasselijke normen, wetgeving en gebruiken gerelateerd aan Corporate Governance en om inbreuken te voorkomen op de naleving van de toepasbare mededingingswetgeving, belangenconflicten, voorkennis, fraude in de cijfers, fraude en corruptie, gezondheid, veiligheid, omgeving, gegevensbeheer en privacy.

Code van Bedrijfsethiek :

EXMAR’s Code van Bedrijfsethiek beschrijft ‘onze manier van werken’. De Code combineert de waarden waar EXMAR belang aan hecht en vat de regels en richtlijnen samen welke nageleefd dienen te worden door iedereen binnen EXMAR. Deze regels en richtlijnen zijn verwant met aspecten betreffende respect voor anderen, de wetgeving, plaatselijke gebruiken, zorg voor de omgeving, bescherming van confidentiële informatie, bedrijfsmiddelen en voorkennis.

Voorkennis:

Betreffende voorkennis is er een speciale gedragscode opgemaakt en aangehecht aan het Corporate Governance Charter als Bijlage 3. Deze Code vat de regels samen die gehanteerd moeten worden bij het werken met financiële instrumenten van de vennootschap. De gedragscode is bedoeld voor de leden van de Raad van Bestuur, het management team en de individuele medewerkers die toegang hebben tot confidentiële, prijsgevoelige informatie.