Er bestaan op heden 59.500.000 aandelen. Elk aandeel geeft recht op één stem.