Op de volgende pagina's wordt alle financiële en vennootschapsrechterlijke informatie over de vennootschap weergegeven.

Het mandaat van de commissaris van EXMAR NV, KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA (vertegenwoordigd door dhr. Serge Cosijns), zal aflopen bij de volgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden zal worden op 16 mei 2017. EXMAR NV heeft een openbare aanbesteding opgestart voor de wettelijke controle van de jaarrekening over de boekjaren 2017 tot 2019. Het Auditcomité zal haar aanbeveling aan de Raad van Bestuur van 30 maart 2017 afleveren.

Potentiële deelnemers aan de aanbestedingsprocedure kunnen alle verdere informatie bekomen door een verzoek te richten aan cfo [at] exmar.be

Voor alle bijkomende informatie kan u ons steeds contacteren.