Geconsolideerde kerncijfers 31 december 2022

(In miljoen USD)

Geconsolideerde jaarrekening

IFRS 11

Proportionele Consolidatie

Omzet

155,6

 243.3

EBITDA

341.6

401.7

Bedrijfsresultaat (EBIT)

312.8

353.1

Geconsolideerd resultaat na belastingen

320.3

320.3

Geconsolideerde balans

Eigen vermogen

798.7

798.7

Financiële schulden

218.3

444

Totale activa

1178.3

1421.3 

Gegevens per aandeel

Gewogen gemiddelde van het aantal aandelen tijdens de periode

57.226.737

 57.226.737