Geconsolideerde kerncijfers 31 december 2020

(In miljoen USD)

Geconsolideerde jaarrekening

IFRS 11

Proportionele Consolidatie

Omzet

285,2

 384,2

EBITDA

177,5

239,9 

Bedrijfsresultaat (EBIT)

139,2

137,6 

Geconsolideerd resultaat na belastingen

92,0

92,0 

Geconsolideerde balans

Eigen vermogen

545,9

545,9 

Financiële schulden

341,6

618,9

Totale activa

931,9

1.229,93 

Gegevens per aandeel

Gewogen gemiddelde van het aantal aandelen tijdens de periode

57.226.737

 57.226.737